Monthly Archives: October 2007

Taijiquan Competition Forms

Wu Taijijian Chen Taijijian Yang Taijijian 42 Form Sun Taijiquan 73 Form Wu Taijiquan 46 Form Chen Taijiquan 56 Form Yang Taijiquan 40 Form Advertisements

Old School Beijing Wushu Team

Changquan Wang Jian Jun Zuiquan Wang Jue Feibiaoshu Li Jin Heng Qiangshu Ge Chun Yan Qiangshu Tang Lai Wei Jianshu Li Xia Jianshu Zhang Xian Ming

International Compulsory Wushu

Guiding Changquan 1989 Guiding Changquan 2000 Guiding Nanquan 1989 Guiding Gunshu 1989 Guiding Gunshu 2000 Guiding Qiangshu 1989 Guiding Qiangshu 2000 Guiding Nandao 1989 Guiding Daoshu 1989 Guiding Daoshu 2000 Guiding Jianshu 1989 Guiding Jianshu(New) 2000

15th Asian Games Doha 2006

Bronze-Susyana Tjhan-Indonesia-9.65 Silver-Han Jing-Macau-9.70 Women’s Jianshu Gold-Ma Ling Jun-China-9.86

10th All China Games 2005 in Nanjing

Bronze-9.45 Silver-9.46 Women’s Taijijian Gold-9.47 Bronze-Zhao Yang Yang-Henan-9.51 Silver-Chen Min-Zhejiang-9.55 Women’s Jianshu Gold-Zhang Chun Yan-Zhejiang-9.70 Bronze-Zhao Kun-Henan-9.60 Silver-Ma Guo Liang-Zhejiang-9.65 Men’s Jianshu Gold-Wei Jian-Shanghai-9.76