Wushu Dictionary

Ma Bu: Horsestance

Ma Bu Chongquan: Horsestance Straight punch

Ma Bu Jia da: Horsestance Block and punch

Dan Ma Bu: Half Horsestance

Gong Bu: Bow stance

Gong Bu Chongquan: Bow stance Straight punch

Xu Bu: Empty Stance

Xu Bu tiao zhang: Empty Stance flick palm

Ding Bu: T- Stance

Pu Bu: Dropstance

Pu Bu Chuan zhang: Dropstance thread palm

Zuo pan: Cross-sit stance

Xie Bu: Resting stance

Cha Bu: Crossstance

Xie Bu liang zhang: Resting Stance flash palms

Bing Bu: Attention Stance

Xiao Yao: Free Style

Changquan: LongFist

Xingyiquan: Mind form Boxing

Taijiquan: Supreme Ultimate Boxing

BaGuaquan: Eight Trigram Boxing

Nanquan: Southern Style Boxing

Liu He Ba Fa: Water Style Boxing

Wushu: Martial Skills

Ditang: Tumbling and falling skills

Bajiquan: Foot Stamping Skills

Gunshu: Staff Skills

Qiangshu: Spear Skills

Nandao: Southern Sword

Jianshu: Straight Sword

Hong Dai: Red Sash

Hei Dai: Black Sash

Bai Dai: White Sash

Hui Dai: Gray Sash

YingZhaoquan: EagleClaw Boxing

Tonglangquan: Preying Mantis Boxing

Hequan: Crane Boxing

Huquan: Tiger Boxing

Shequan: Snake Boxing

Longquan: Dragon Boxing

Li Yu Da Ting: Kip up

Ce Kong Fa: Cartwheel without hands

Shuang Gou: Double Hooks

Shuang Biao: Rope Dart

Shuang Jian: Double StraightSword

Houquan: Monkey Boxing

Advertisements
%d bloggers like this: